عنوان خبرتوزیع سبد کالا بین بیماران
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin-1060
سه شنبه 21 اسفند 1397 - 09:25:10

بار دگر در میثاق دوستی خیر بزرگ و حبیب شهرمان تعداد 100 عدد سبد کالا به ارزش 25 میلیون تومان در تاریخ 97/12/21 به انجمن ام اس هدیه فرمودند .و همچنین مبلف هفت میلیون تومان بصورت نقدی بابت عیدانه به 60 بیمار از آمل -محموداباد - نور پرداخت شده است .
این خبر از طرف وب سایت انجمن ام.اس ms و آ.ال.اس als شهرستان آمل
( http://www.amol-ms.ir/index.php?extend.12 )