عنوان خبرکسب مدال برنز کشوری مسابقات دارت بیماران خاص توسط مسعود رجبی
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin-1060
شنبه 3 اسفند 1398 - 08:46:34
این خبر از طرف وب سایت انجمن ام.اس ms و آ.ال.اس als شهرستان آمل
( http://www.amol-ms.ir/index.php?extend.16 )